Brothers of Mercy for the Copenhagen Event 2024

Our next big gathering will be in Denmark in August 2024. All information here!
Post Reply
User avatar
peter danielsen
Posts: 921
Joined: Thu Jul 11, 2002 3:45 pm

Brothers of Mercy for the Copenhagen Event 2024

Post by peter danielsen »

De originale
Brothers of Mercy
- Leonard Cohen trio
Kontakt: Carsten Tranberg-Krab, Gyldenrisvej 7
8240 Risskov, 23115049
E-mail: carstenkrab@gmail.com
Leonard Cohen (1934-2016)
Det uperfekte menneske
Sune Liisberg (bas), Carsten Tranberg-Krab (guitar) og Peter Danielsen (vokal og guitar) har i over 15 år optrådt i hele landet med personlige fortolkninger af Leonard Cohens sange.
De to sognepræster og idéhistorikeren har under navnet ”Brothers of Mercy” spillet en lang række koncerter i kirker, caféer, fængsler og på festivaller.
Ud over at optræde med Leonard Cohen-fortolkninger har de tre udgivet to cd’er med egne sange som ”The Great Event” og en enkelt cd med Cohen-fortolkninger.
Brothers of Mercy afholder koncerter og gudstjenester over hele landet.
Vi tilbyder to produkter:
1. Leonard Cohen (1934-2016)
Koncert med Brothers of Mercy. Vi spiller et generøst udvalg af Leonard Cohens sange og fortæller også om baggrunden for mange af dem.
(Varighed ca. 1. time. Pris: Jylland/Fyn: 7500 kr. + kørsel - øst for Storebælt: 10.500 + kørsel; (nødv. hjælpemidler: adgang til 220 volt strømstik))
2. Det uperfekte menneske
Musikgudstjeneste, hvor Brothers of Mercy spiller Leonard Cohen-sange, som indgår i samspil med bibeltekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente. Gudstjenesten indeholder også prædiken.
(Varighed ca. 1. time. Pris: Jylland/Fyn: 7500 kr. + kørsel - øst for Storebælt: 10.500 + kørsel; (nødv. hjælpemidler: adgang til 220 volt strømstik))
Leonard Cohen nåede i sine 50 år i musikbranchen at udgive 14 originalalbums og otte live-albums; derudover mange digtsamlinger og to romaner. Hans tekster trækker på billeder og temaer fra jødedom og kristendom, samt zenbuddhisme. En aften med Brothers of Mercy er en aften i lidenskaben, intensiteten og fordybelsens tegn.
Et par facebook-kommentarer:
”…en smuk 'tribute' til musikken og til Leonard Cohen. Det var simpelthen fantastisk - smukt sunget og dejligt spillet. Det gik lige i knoglernes og hårene rejste sig…”
”…det var en super flot koncert, I gav i Funder kirke, vi følte, at I bare 'VAR inde i sangene' ...”
”Tak for en vidunderlig koncert med stemningsmættet og fine fortolkninger af Leonard Cohens sange og musik. Jeg føler mig vis på, "the old man" ville være tilfreds og stolt…”
Brothers of Mercy har spillet over 100 koncerter og gudstjenester bl.a.: Svenstrup Kirke, Aarhus Festuge - kirketeltet, Christianskirken Fredericia, Hellebæk Kirke, Østerhåb Kirke, Feldballe Kirke, Horsens Statsfængsel, Ødum Kirke, Søvind Kirke, Vivild Efterskole, Odense Domkirke, Glud Kirke, Aarhus Domkirke, Vor Frue Kirke Aalborg, Nibe festival, Rosenholm festival og mange, mange andre steder.Image
...I ..... .... ....... made . ..... ...... by ....... music .. ..... .. ......
User avatar
HugoD
Posts: 508
Joined: Tue Dec 22, 2009 12:33 am
Location: Haarlemmermeer /Netherlands

Re: Brothers of Mercy for the Copenhagen Event 2024

Post by HugoD »

For the rest of the world ;-)

The imperfect human Sune Liisberg (bass), Carsten Tranberg-Krab (guitar) and Peter Danielsen (vocals and guitar) have performed throughout the country with personal interpretations of Leonard Cohen's songs for over 15 years. Under the name "Brothers of Mercy", the two parish priests and the historian of ideas have played a large number of concerts in churches, cafes, prisons and at festivals. In addition to performing Leonard Cohen interpretations, the three have released two CDs with their own songs such as "The Great Event" and a single CD with Cohen interpretations. Brothers of Mercy hold concerts and services all over the country. We offer two products: 1. Leonard Cohen (1934-2016) Concert with Brothers of Mercy. We play a generous selection of Leonard Cohen's songs and also talk about the background behind many of them. (Duration approx. 1 hour. Price: Jutland/Fyn: DKK 7,500 + driving - east of Storebælt: DKK 10,500 + driving; (required aids: access to 220 volt power socket)) 2. The imperfect man Musical service, where the Brothers of Mercy play Leonard Cohen songs, which are interwoven with biblical texts from the Old and New Testaments. The service also includes the sermon. (Duration approx. 1 hour. Price: Jutland/Fyn: DKK 7,500 + driving - east of Storebælt: DKK 10,500 + driving; (required aids: access to 220 volt power socket)) In his 50 years in the music business, Leonard Cohen managed to release 14 original albums and eight live albums; in addition, many poetry collections and two novels. His texts draw on images and themes from Judaism and Christianity, as well as Zen Buddhism. An evening with the Brothers of Mercy is an evening of passion, intensity and immersion. A few facebook comments: “…a beautiful 'tribute' to music and to Leonard Cohen. It was simply fantastic - beautifully sung and beautifully played. It went straight to the bones and the hair stood on end…” "...it was a super nice concert you gave in Funder church, we felt that you just 'WERE into the songs'..." "Thank you for a wonderful concert with atmospheric and fine interpretations of Leonard Cohen's songs and music. I feel sure, "the old man" would be satisfied and proud…” Brothers of Mercy have played over 100 concerts and services including: Svenstrup Church, Aarhus Festuge - church tent, Christianskirken Fredericia, Hellebæk Church, Østerhåb Church, Feldballe Church, Horsens State Prison, Ødum Church, Søvind Church, Vivild Efterskole, Odense Cathedral, Glud Church, Aarhus Cathedral, Our Lady Church Aalborg, Nibe festival, Rosenholm festival and many, many other places.Image
Lille 2010, Dublin 2012, Mannheim 2013, Rotterdam 2013, Montréal 2017
Happiness is just the side effect of a meaningful life.
Post Reply

Return to “The Leonard Cohen Event in Copenhagen in 2024”